Elma Thiel

Curriculum vitae

naam 
Thiel-Pool, Elma (Elly-Marijke)
geboortedatum
 20 september 1956
burgerlijke staat
gehuwd, twee volwassen kinderen


Opleiding
Atheneum B in Alkmaar, eindexamen 1974
Universiteit van Amsterdam
doctoraal geneeskunde 1982
artsexamen 7 november 1984
PCA-Valeriuskliniek
psychiatrie opleiding
geregistreerd per 1 april 1994
Curium en AMC
kinderpsychiatrie opleiding
registratie per 16 november 1997
Basisopleiding Antroposofische Geneeskunde
september 2001 tot mei 2002
Cursus Holding Familietherapie (I. Prins, zenuwarts en M. van de Kooij, orthopedagoog)
november 2001 tot mei 2002
Lichamelijke aspecten van psychotherapie (RINO Noord-Holland)
februari 2002 tot april 2003
Voortgezette opleiding Antroposofische Artsopleiding
najaar 2002 tot voorjaar 2008
Post-Academische Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie
januari 2004 tot juni 2006

Werkervaring
1-9-1985 tot 1-9-1987: Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding, Curium, Oegstgeest
15-10-1987 tot 15-10-1988: huisartsopleiding
8-11-1988 tot 15-5-1989: AGNIO, Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang, Bennebroek
1-6-1989 tot 1-10-1992: Assistent Geneeskundige In Opleiding, PCA-Valeriuskliniek, Amsterdam
1-10-1992 tot 1-4-1993: AGIO, Centrale RIAGG Dienst, Amsterdam
15-8-1993 tot 1-1-1995: AGIO cq. psychiater in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, Curium, Oegstgeest
1-1-1995 tot 1-9-1996: psychiater afdeling jeugdzorg RIAGG Zuid/Nieuw-West, Amsterdam
1-9-1996 tot 1-9-2000: psychiater cq. kinderpsychiater, AMC, afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie cq. De Argonaut
1-9-2000 tot 1-9-2005: kinder- en jeugdpsychiater GGZ Buitenamstel, locatie Osdorpplein, Amsterdam
2002 tot 2008 : coördinator basisopleiding antroposofische geneeskunde
1-10-2003 tot 1-9-2005: waarnemend eerste geneeskundige circuit Kinderen en Adolescenten GGZ Buitenamstel
1-1-2005 tot 1-7-2005 kinder- en jeugdpsychiater bij Queeste, Rafaëlstichting
1-9-2005 tot 1-1-2007 vrijgevestigde (kinder- en jeugd)psychiatrische praktijk
1-9-2005 tot 10-2-2012 kinder- en jeugdpsychiater en hoofd behandeling de AAK van Zonnehuizen
1-7-2012 tot 1-1-2023 zelfstandig gevestigde praktijk
1-7-2017 tot 1-7-2019 kinder- en jeugdpsychiater bij Polikliniek Leo Kannerhuis Amsterdam
1-1-2020 tot 1-4-2024 kinder- en jeugdpsychiater bij Queeste, Rafaëlstichting