De 12 Driften

De 12 driften

Drift essenties

De essentie van de drift tot wakker worden is dat wij ons m.b.v. onze zintuigen bewust worden van onze omgeving en onszelf en ons t.o.v. de omgeving oprichten.

De essentie van de drift tot eten is de bewerking en verwerking van onderdelen uit de omgeving in een voortdurende uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld.

De essentie van de drift tot spelen is dat in de fantasie het denken leeft als scheppende macht.

De essentie van de drift tot zelfbehoud is het zich terugtrekken in het materiële, het duistere en het zware, om uit de wereld van de verschijningen, het licht en de kleuren, te verdwijnen.

De essentie van de vechtdrift is het ruimte innemen t.o.v. een ander, soms in reactie op een zich aangevallen voelen, soms alleen maar vanuit de behoefte om het eigen zelfgevoel te vergroten.

De essentie van de broedverzorging is dat er iets behoed wordt dat vrij gehouden wordt van omgevingsinvloeden.

De essentie van de drift tot slapen is de overgave aan de omgeving, wat gepaard gaat met een gevoel van zwaarte en vergeten en een onbewuste overgave aan de werking van de wijsheid.

De essentie van de drift tot zoeken is het met een tekort staan tegenover een omgeving waaruit dit aangevuld moet worden

De essentie van de jachtdrift is dat er een scherpe concentratie op een doel is met een  bovenmatige krachtsprestatie

De essentie van de drift tot zelfverheffing is om op te vlammen tot de allerhoogste pracht en heerlijkheid.

De essentie van de drift tot voederen is dat het tekort van een ander leidt tot de behoefte om dat tekort vanuit de overdaad van zichzelf aan te vullen, om zichzelf in dienst van de ander te stellen

De essentie van de drift tot vermenigvuldiging is een uiteen gaan in de veelheid met een over de grenzen van het organisme heengaande bruisend bouwende en vormende kracht.